שירת הלב | ירון רוזנברג

ערב לחניכי הפנימיה הצבאית אור עציון